MENÜYÜ GİZLE Harita Ana Sayfa
Genel İçerik

      

KOCAALİ BELEDİYESİ
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


PLAN DEĞİŞİKLİĞİ PAFTASI

Mevki: -
Ana Plan Adı:KOCAALİ İLÇE MERKEZİ 1/1000 REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Tadilat Adı:KOCAALİ İLÇE MERKEZİ 1/1000 REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Onay Tarihi 14.02.2019
Askı Çıkış Tarihi:21.2.2019
Askı İniş Tarihi: 23.3.2019
Plana ilişkin itirazlar için askı bitiş tarihine kadar Kocaali Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü' ne tapu örneği ve ilgilisine ait dilekçe ile başvuru yapılabilir.

Ağalar Mah. 15 Temmuz Zafer Meydanı No:24 Kocaali/SAKARYA Bilgi için : FENİŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Telefon : 0264 812 1101 Fax : 0264 812 1111 Dahili : 114-127-142
Eposta : fenisleri@kocaali.bel.trElektronik Ağ : www.kocaali.bel.tr
Kayıtlı Elektronik Posta Adresi :kocaalibelediyesi@hs01.kep.tr